Kontakt

GAS Familia, s.r.o.
Prešovská 8
064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská Republika (SLOVAKIA)

Recepcia

Tel. č.: +421 52 71 47 211
E–mail: recepcia@ggurman.sk

Kontakt

GAS Familia, s.r.o.
Prešovská 8
064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská Republika (SLOVAKIA)

Marketingové oddelenie

Tel. č.: +421 52 71 47 212
Fax: +421 52 71 47 215
E–mail: marketing@gas-familia.sk

Kontakt

GAS Familia, s.r.o.
Prešovská 8
064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská Republika (SLOVAKIA)

Ekonomické a fakturačné oddelenie

Tel. č.: +421 52 71 47 23
Fax: +421 52 71 47 217
E–mail: ekonomicke@gas-familia.sk

Kontakt

GAS Familia, s.r.o.
Prešovská 8
064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská Republika (SLOVAKIA)

Oddelenie nákupu

Tel. č.: +421 52 71 47 223
Fax: +421 52 71 47 217
E–mail: nakup@gas-familia.sk

Kontakt

GAS Familia, s.r.o.
Prešovská 8
064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská Republika (SLOVAKIA)

Oddelenie zahraničného obchodu

Tel. č.: +421 52 71 47 213
Fa: +421 52 71 47 217
E-mail: export@gas-familia.sk

Kontakt

GAS Familia, s.r.o.
Prešovská 8
064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská Republika (SLOVAKIA)

Sekretariát

Tel. č.:  +421 52 71 47 219